INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(zwane dalej „Informacjami“)